Jak niemal w każdej jednostce czy organizacji funkcjonują pewne stopnie, tak i są one wdrożone w OSP. Stopnie te świadczą niejako o doświadczeniu czy prestiżu kandydata.

Poszczególne stopnie można zdobyć wyróżniając się swoją pracą bądź biorąc udział w szczególnie trudnych zadaniach. Jakie są stopnie funkcyjne w OSP? Jest ich bardzo wiele, przy czym należy rozróżnić stopnie członków OSP oraz stopnie zarządu.

W tym pierwszym przypadku wyróżniamy strażaka, starszego strażaka, dowódcę roty, pomocnik dowódcy sekcji, dowódcę sekcji, pomocnik dowódcy plutonu oraz dowódcę plutonu. W przypadku zarządu stopnie funkcyjne przedstawiają się następująco: członek zarządu, zastępca naczelnika, wiceprezes naczelnik, prezes.

Osoby pełniące poszczególne funkcje mają różne oznaczenia. W ten sposób można rozpoznać, jaką funkcję pełni dana osoba.

Ponadto stopnie funkcyjne dotyczą również komisji rewizyjnej i wielu innych jednostek mających udział w OSP. Strażacy ochotnicy mają także możliwość uzyskania innych odznaczeń i wyróżnień.