Sprawdzanie wiedzy strażaka ochotnika

Strażak ochotnik pełni te same funkcje co zawodowy strażak. Pomimo że za swoją pracę nie otrzymuje wynagrodzenia, musi posiadać pewną wiedzę i umiejętności. Są one niezbędne do prawidłowego wykonywania poszczególnych zajęć. Z tego powodu po przyjęciu nowego kandydata, musi on przejść szkolenie, które przeprowadzane jest przez PSP. Ponadto nowy strażak uczy się jak obsługiwać sprzęt oraz jak postępować w różnych okolicznościach. Wiedza teoretyczna strażaka ochotnika sprawdzana jest za pomocą testów.

Zawarte są w nich pytania np. o rodzaje sprzętów gaśniczych, pomoc poparzonym i innym poszkodowanym czy o czynności, jakie należy wykonywać podczas określonych zdarzeń. Zważywszy na to, jak odpowiedzialna jest funkcja strażaka ochotnika, takie testy nie powinny zaskakiwać. Przygotowanie teoretyczne jest niezwykle istotne. Testy sprawdzające umożliwiają wykrycie ewentualnych braków oraz pozwalają na szybkie ich uzupełnienie. Warto dodać, że podobne testy obowiązują także strażaków zawodowych.