http://www.bisnode.pl/home/realizowane-rankingi/diamenty-forbesa/

Poza obowiązkami pracownik ma również prawa, do których może się odwołać. Jeżeli stwierdzi, że warunki pracy nie są zgodne z ogólnymi przepisami BHP, ma prawo powstrzymać się bądź zaprzestać wykonywać swoje obowiązki zawodowe. W szczególności dotyczy to sytuacji, w których warunki pracy stanowią zagrożenie zdrowia lub nawet życia. Wówczas pracownik powinien niezwłocznie powiadomić o tym swojego przełożonego.

Na niektórych stanowiskach podczas wykonywania typowych zadań wymagana jest dobra kondycja psychofizyczna. Jeżeli stan psychofizyczny uniemożliwia pracownikowi spełnienie tych zadań, powinien zaprzestać pracy. Może wówczas stanowić zagrożenie nie tylko dla siebie, ale także i dla pozostałych współpracowników. W takiej sytuacji również powinien powiadomić przełożonego.

Wszelkie informacje o prawach i obowiązkach pracownika można uzyskać od specjalisty ds. BHP. Warto jednak zaznaczyć, że mogą się one różnić w poszczególnych zakładach pracy. Wszystko uzależnione jest m.

in. od specyfiki danego stanowiska.