Praca w szkodliwych warunkach

czyszczenie kostki brukowej

Wykonywanie niektórych stanowisk wiąże się z oddziaływaniem niekorzystnych czynników. Mogą one negatywnie wpływać na zdrowie pracownika.

W Kodeksie Pracy zostało uwzględnione postępowanie w przypadku stwierdzenia szkodliwych warunków. W takiej sytuacji pracodawca powinien zapewnić pracownikowi przerwy bądź też skrócić jego czas pracy.

Ustalenie szkodliwych warunków odbywa się poprzez konsultacje przełożonego z lekarzem oraz z pracownikami. Wyróżnia się dwa rodzaje szkodliwych czynników: warunki szczególnie uciążliwe oraz warunki szkodliwe dla zdrowia.

Do tej pierwszej grupy należy zaliczyć pracę w wymuszonej pozycji ciała, pracę, która powoduje szybkie zmęczenie. Równie istotne jest wykonywanie obowiązków zawodowych w niewłaściwej temperaturze i wilgotności.

Z kolei do warunków szkodliwych dla zdrowia zaliczamy hałas, bakterie, grzyby, substancje toksyczne, takie jak gazy, dymy. Jeśli pracodawca zdecyduje się na wprowadzenie przerw, są one wliczane do podstawowego czasu pracy.