http://szczepionki.net.pl suplementy diety

Zaliczana do medycyny niekonwencjonalnej metoda badania i stawiania diagnozy za pomocą technik manualnych. W ostatnich latach ta forma leczenia cieszy się ogromną skutecznością i jej popularność sukcesywnie wzrasta. Nie bez powodu, gdyż zgłębienie tej wiedzy jest bardzo skuteczne w rezultatach w pracy z pacjentem. Powstają nowe kierunki studiów i kursów osteopatycznych. Uczestniczą w nich najlepsi fizjoterapeuci, lekarze rehabilitacji oraz rehabilitanci.

Jest oceniana jako jedna z bardziej rozwojowych metod leczenia w przyszłości. Osteopatia uznaje i akceptuje zależność pomiędzy ciałem, psychiką i umysłem. Ta zależność ma miejsce zarówno w stanie zdrowia jak i w stanie chorobowym. Osteopatia traktuje ciało człowieka holistycznie, jako całość zarówno w aspekcie strukturalnym jak i funkcjonalnym. Głównym założeniem jest, że organizm człowieka posiada zdolności do autoregulacji i przywracania równowagi i harmonii.

Leczenie osteopatyczne jest zatem ściśle powiązane z działaniem i połączeniem tych mechanizmów oraz ich wzajemnych wpływów na siebie.