Nieograniczony dostęp do wiedzy

http://www.horyzontybezgranic.pl/inne/wozki-elektryczne.php

Nowoczesne technologie przyczyniają się poprawy standardu życia, a także ułatwiają kontakt z innymi ludźmi. Niewątpliwie rozwój Internetu można uznać za spektakularny sukces i kamień milowy w drodze do natychmiastowego dostępu do zasobów z całego świata. Obecnie nie musimy wychodzić nawet z domu, aby przeczytać naszą ulubioną książkę, obejrzeć film z dowolnego roku czy uczestniczyć w wydarzeniach na bliskim wschodzie.

Czy jednak nieograniczony i nieocenzurowany dostęp do wiedzy niesie z sobą jedynie pozytywne zmiany? Edukacja prozdrowotna pokazuje jasno, iż sporo ludzi wierzy w przestarzałą lub niesprawdzoną wiedzę medyczną. Osoby takie unikają konwencjonalnego leczenia, a profilaktykę niejednokrotnie traktują jak zło. Dotyczy to oczywiście nie tylko prewencyjnych szczepionek, ale także większości leków dostępnych na rynku.

Trzeba jednak zauważyć, że osoby te wierzą w informacje dostępne w globalnej sieci, gdzie publikować dane może dowolna osoba i nie zawsze są one rzetelne i obiektywne.