Lekarze przeciwni alternatywom

Medycyna alternatywna istnieje i to fakt.

Natomiast to, czy jest skuteczna i w jakim zakresie to zupełnie inna kwestia.

Generalnie nie da się jej ocenić w sposób jednoznaczny, ponieważ składają się na nią różne formy terapii.

etyka.historiamedycyny.com.pl

Są ich dziesiątki i cały czas pojawiają się nowe, bazujące z reguły na tych istniejących dotychczas.

Choć nie brakuje osób, które leczą się tymi sposobami, to zdaniem zdecydowanej większości lekarzy nie można mówić, że metody alternatywne są medycyną sensu stricte.

Częściej w środowisku medycznym są one porównywane do szamanizmu.

Są rzecz jasna wyjątki, jak na przykład akupunktura czy pewne elementy ziołolecznictwa, które według lekarzy dyplomowanych mogą być skuteczne w pewnych sytuacjach.

Jednak co do zasady uznaje się, że medycyna alternatywna bazuje przede wszystkim na stereotypach i strachu przed farmakologią oraz rzetelną wiedzą naukową.

Zdaniem jej krytyków osoby praktykujące najczęściej starają się żerować na naiwności pacjentów, nierzadko samemu nie wierząc w stosowane przez siebie metody.