Hindusi a Indyjczycy

Słowo Hindusi używane do określenia osób narodowości indyjskiej jest używane bardzo powszechnie, jednakże wiąże się z nim pewna lingwistyczna i znaczeniowa kontrowersja.

Otóż określenie „hindusi” w terminologii teologicznej odnosi się do osób wyznających hinduizm.

Faktem jest natomiast, że nie każdy mieszkaniec i obywatel Indii podziela to wyznanie, bo jak już pisaliśmy wcześniej, niemało jest tam również muzułmanów, chrześcijan czy animistów.

Stąd pojawiają się postulaty, aby nie szafować tym terminem w odniesieniu do wszystkich mieszkańców kraju, ale zamiast tego używać określenia Indyjczycy.

ospawietrzna.net.pl

Miałoby ono lepiej oddawać rzeczywistość bez uwzględniania akcentów religijnych, gdzie różnice bywają spore.

Część językoznawców skłania się do poglądu, aby zaakceptować to rozgraniczenie i nowy termin, jednak nie ma w tym zakresie zgodności.

Generalnie warto jednak pamiętać o tym, że o ile każdy hindus w Indiach jest obywatelem tego państwa, to nie wszyscy obywatele Indii muszą być hindusami.

Ta wiedza może nam pomóc także w czasie podróży.