Czy OSP to zajęcie dla każdego?

Poszczególne jednostki OSP nie narzekają na brak kandydatów. Osoby, które chcą wstąpić w szeregi strażaków ochotników zazwyczaj wiedzą, jakie zagrożenie niesie udział w poszczególnych akcjach.

Pomimo tego chętnych przybywa. Czy jednak każdy może zostać strażakiem ochotnikiem? Każda jednostka ma własne wymagania odnośnie przyjmowania nowych członków.

Jest to wiek, dobry stan zdrowia, a także sprawność fizyczna. Warto dodać, że umundurowanie nie należy do lekkich.

Ponadto gaszenie pożaru czy udział w akcjach ratowniczych również wymaga odpowiedniej siły. Z tego powodu osoby chorowite bądź słabe fizycznie nie powinny zgłaszać się do OSP.

Warto uwzględnić również pewne cechy charakteru. Praca w OSP wiąże się z odwagą, jak również pewną ofiarnością.

Kandydat do OSP musi zdawać sobie sprawę z tego, że jest to praca niebezpieczna, która może spowodować uszczerbek na zdrowiu bądź nawet zagrażać życiu. Świadomość tych zagrożeń nie powinna wpływać na poprawność wykonywanych zadań.